وکیل کیفری  

۱-نوآوری ها وتحولات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲وقانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲بااصلاحات سال ۱۳۹۴.. وکیل کیفری 

با نگاه کلی به ق.م.ا سال ۹۲ می­توان به موارد زیر بطور خلاصه…(شرح دربخش مربوط کلیک کنید)

۲-کلاهبرداری و فروش مال غیر:

طبق ماده (۱) ق تشدید  مجازات مرتکبین کلاهبرداری اختلاس و ارتشاء مصوب ۱۳۶۷ اگر شخصی مرتکب یکی از موارد معنونه در این ماده بشود کلاهبردار بوده و طبق همین ماده مجازات می­شود و درجه مجازات تعزیری نیز طبق ماده ۱۹ ق. م. ا مصوب ۹۲ تعیین …(شرح دربخش مربوط کلیک کنید)  وکیل کیفری

۳-خیانت در امانت:

طبق مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ ق تعزیرات مصادیق خیانت در امانت عنوان شده و عنصر مادی سپردن در این جرم بارز است وطبق رویه محاکم باید قراردادی بین طرفین موجودباشددرجه مجازات نیز طبق ماده ۱۹ ق.م.ا تعیین می­شود اما برخلاف کلاهبرداری استرداد مال…( جهت شرح دربخش مربوط کلیک کنید)  وکیل کیفری

۴-جعل و استفاده از سند مجعول:

مصادیق جعل در ماده ۵۲۳ ق تعزیرات عنوان شده و از مواد ۵۲۳ تا ۵۴۶جرایم جعل و استفاده از سند مجعول و نیز در بعضی موارد جرم مستقل در این قسمت بیان گردیده است ضمناً عناصر جرم جعل و استفاده از سند مجهول…(شرح دربخش مربوط کلیک کنید)  وکیل کیفری

۵-معامله صوری بقصد فرار از دین (مانند معامله صوری زوج وانتقال اموال به مجرد مطالبه مهریه توسط زوجه):

از نظر حقوقی این معامله باطل بوده و برای اعلام بطلان معامله باید…( شرح دربخش مربوط کلیک کنید)  وکیل کیفری

۶-ربا

در جرم ربا با عنایت به ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات اولاً وجود قرارداد بین طرفین الزامی است والا موجب صدور قرار منع تعقیب در دادسرا می­شود ثانیاً ربادهنده و رباگیرنده هر دو…( شرح دربخش مربوط کلیک کنید)  وکیل کیفری

۷-ترک انفاق (زوجه یا سایر اشخاص واجب النفقه)

در جرم ترک نفقه با عنایت به ماده ۵۳ ق حمایت خانواده ۹۱ استطاعت مالی زوج و تمکین زن شرط است نکته مهم آنکه …(شرح دربخش مربوط کلیک کنید)  وکیل کیفری

۸- انکارزوجیت وممانعت ازملاقات طفل وعدم ثبت نکاحنیز مشمول مقررات کیفری قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ بوده و مواد ۶۴۲ و ۶۴۵ و ۶۴۶ از قانون تعزیرات ۷۵ نسخ گردیده است. با توجه به اصل قانونی ­بودن جرایم و مجازاتها تمامی سایر جرائم از قبیل افتراء.ورود به عنف . توهین .فحاشی. تخریب. جرایم رانندگی.سرقت تعزیری مصادیق و تعاریف قانونی آنها را باید در بخش تعزیرات ق.م.ا مصوب ۷۵ جستجو کرد.                                                                              وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی رامین مهرآسا