وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی

پذیرش وکالت امور حقوقی کیفری خانواده شرکتها وعلائم تجاری توسط    وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی   وکالت دعاوی الزام به تحویل مبیع الزام به انجام تعهد مالی غیرمالی الزام به تنظیم سند استردادثمن مطالبه ثمن وجه التزام فسخ قرارداد اقاله قرارداد تایید فسخ قرارداد مالی غیرمالی خلع ید املاک مشاع دستورفروش ملک مشاع تقسیم نامه افراز تفکیک اراضی املاک ثبت اسناد واملاک توقیف اموال حقوق ثبت علائم تجاری واختراعات تصرف عدوانی ممانعت از حق رفع مزاحمت اموال غیرمنقول دعاوی تصرف مالکیت اثبات مالکیت اثبات وقوع بیع الزام به فک رهن سقوط تعهدات تبدیل تعهد بیع معاوضه اجاره تملیک منافع تملیک عین عرصه اعیان عقود تملیکی عینی رهن هبه معوض وغیرمعوض استردادمال منقول مطالبه وجه چک سفته قرارداد  ثبت شرکتها ثبت تغییرات ثبت صورتجلسات انحلال شرکت ثبت افزایش سرمایه ثبت کاهش سرمایه ثبت صورتجلسات ثبت مجمع عمومی فوق العاده ثبت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ثبت صورتجلسات عادی سالیانه ثبت شرکت ثبت علامت تجاری ثبت برند گواهی ثبت علامت اعتراضات ثبتی ثبت علائم تجاری ثبت شرکت محدود وثبت شرکت سهامی خاص تغییر محل شرکت ثبت موضوع شرکت ثبت وتصویب تراز مالی ثبت انتخاب بازرس ثبت تمدید هیات مدیره ثبت افزایش سرمایه لیست مطالبات نقدی حال شده سهامداران بستانکاران شرکت ثبت کاهش سرمایه اجباری ثبت هیات مدیره ورشکستگی ثبت علامت تجاری تمدید علامت تجاری ثبت اضافه کالا وطبقات ثبت علامت شهرستان سرقفلی دادخواست اجور معوقه فسخ اجاره وتخلیه سرقفلی موجر مستاجر جعل استفاده از سند مجعول کلاهبرداری خیانت درامانت چک بلامحل فروش مال غیرطلاق توافقی طلاق بدرخواست زوجه فسخ نکاح اثبات نسب اثبات زوجیت مطالبه نفقه حضانت مطالبه مهریه گواهی عدم امکان سازش ملاقات فرزند عسروحرج زوجه نفقه معوقه تجدیدنظرخواهی واخواهی حقوقی کیفری خانواده    وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی             دعاوی تجاری اسناد تجاری ثبتی خانواده شرکتها علائم تجاری ثبت طرح صنعتی افراز تفکیک املاک مشاع                              وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی                                                           وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی