ربا

در جرم ربا با عنایت به ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات اولاً وجود قرارداد بین طرفین الزامی است والا موجب صدور قرار منع تعقیب در دادسرا می­شود ثانیاً ربادهنده و رباگیرنده هر دو مجرمند پس اگر ربادهنده بدون ارائه قرارداد فقط بعنوان شاکی از شخص به جرم ربا شکایت کند بدلیل عدم وجود قرارداد ربا گیرنده باید تبرئه شود و ربادهنده بواسطه اقرار خود در شکوائیه میتواندبه جرم ربا تحت تعقیب قرار گیرد.اثبات ربا معمولا بوسیله قراردادیا اخذ چکهایا وجوه مازاد بر طلب میتواند باشد.کلمات کلیدی ربا نزول خواری جرم ربا ربادهنده ورباگیرنده وکیل پایه یک دادگستری وکیل پایه یک تهران کیفری حقوقی ثبتی خانواده الزام به انجام تعهد مالی وغیرمالی الزام به تنظیم سند مبایعه نامه الزام به اخذ پایانکار اخذصورتمجلس تفکیکی طلاق بدرخواست زوجه طلاق توافقی گواهی عدم امکان سازش مهریه حضانت نفقه فسخ نکاح انحلال شرکت ثبت شرکت ثبت تغییرات ثبت صورتجلسات ثبت علامت ثبت طرح صنعتی ثبت برند علائم تجاری ثبت افزایش سرمایه ثبت کاهش سرمایه شرکتها ی ثبت مسئولیت محدود وثبت شرکت سهامی خاص چک سفته اسنادتجاری توقیف اموال منقول وغیرمنقول اخذمال بلاجهت اخذمال نامشروع کلاهبرداری جعل استفاده از سندمجعول کیفری چک بلامحل چک حقوقی کیفری مطالبه وجه ورشکستگی تخلیه اجورمعوق سرقفلی موجر مستاجر فسخ بیع فسخ اجاره دعاوی فسخ واقاله تایید فسخ قراردادمالی غیرمالی خسارت تاخیرتادیه خسارات دادرسی رباخواری رهن هبه صلح بیع اجاره جعاله قراردادمشارکت درساخت قراردادمعاملات منقول وغیرمنقول