طبق ماده واحده مربوط به فروش مال غیر اگر کسی مرتکب موارد مذکور در آن ماده شود در حکم کلاهبردار بوده و طبق ماده یک ق تشدید مجازات خواهد شد همچنین صاحب مال نیز اگر با اظهارنامه اطلاع ندهد مجرم است. در سرقت و کیف قاپی نیز رد مال مستلزم تقدیم دادخواست نیست و طبق قانون دادگاه کیفری سارق را به رد مال محکوم می­نماید.

طبق ماده (۱) ق تشدید  مجازات مرتکبین کلاهبرداری اختلاس و ارتشاء مصوب ۱۳۶۷ اگر شخصی مرتکب یکی از موارد معنونه در این ماده بشود کلاهبردار بوده و طبق همین ماده مجازات می­شود و درجه مجازات تعزیری نیز طبق ماده ۱۹ ق. م. ا مصوب ۹۲ از درجه چهاربوده ولی قابل تعلیق نیست .ضمناً طبق نص صریح قانون محکوم علیه مجرم کلاهبردار ملزم به رد مال به صاحب مال است و رد مال مستلزم تقدیم دادخواست نیست. درکلاهبرداری احراز مانور متقلبانه دربردن مال توسط دادگاه ضرورت داردواگر مالی برده نشود مرتکب میتواند به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم شود.وکالت امور کیفری خانواده حقوقی ثبتی ثبت شرکتها ثبت تغییرات ثبت صورتجلسات ثبت علامت ثبت برند چک سفته اسنادتجاری جعل استفاده از سندمجعول کلاهبرداری فروش مال غیر رباخواری تصرف مالکیت طلاق بدرخواست زوجه طلاق توافقی مهریه نفقه حضانت اجرت المثل فسخ نکاح اثبات نسب اثبات مالکیت اثبات وقوع بیع فسخ قرارداد مبایعه نامه الزام به تنظیم سند اخذپایانکار صورتمجلس تفکیکی