وکیل خانواده 

مطالبه مهریه:

زوجه می­تواند دادخواست مطالبه مهریه خود را به دادگاه محل اقامت زوج یا محل سکونت خود تقدیم کند مگر مهریه غیر منقول باشد که باید به دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مراجعه کند (ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب۹۱) وکیل خانواده

علاوه بر آن زوجه می­تواند به دفتر ازدواج که سند نکاحیه راثبت کرده مراجعه و اجرائیه ثبتی در جهت وصول مهریه خود اخذ کند مهریه با وقوع عقد نکاح در تملک زوجه قرار می­گیرد و….(شرح دربخش مربوط کلیک کنید)  وکیل خانواده

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت:

طبق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی زوجه می­تواند اجرت­المثل کارهایی را که شرعاً و قانونی بر عهده او نبوده و طبق دستور زوج آنها را انجام داده را مطالبه کند و …(شرح دربخش مربوط کلیک کنید) وکیل خانواده

مطالبه نفقه

نفقه زوجه بر سایر افراد واجب النفقه مقدم است و شوهر حتی در صورت نداشتن و فقر از طرف دادگاه ملزم به پرداخت نفقه می­شود و در صورت امتناع شوهر بدرخواست زوجه مجبور به طلاق می­شود ولی…(شرح دربخش مربوط کلیک کنید) وکیل خانواده

طلاق توافقی وصدورگواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج 

دادگاه در این موارد اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق می­کند و اعتبار آن ۳ ماه پس از ابلاغ رای قطعی است ودرطلاق توافقی طرفین باید …(شرح دربخش مربوط کلیک کنید) وکیل خانواده

الزام به تمکین و تجویز ازدواج مجدد:

اگر شوهر دادخواست الزام به تمکین علیه زن خود بدهد و زن از تمکین امتناع کند ….(شرح دربخش مربوط کلیک کنید) وکیل خانواده

حضانت اطفال و ملاقات فرزند

مادر تا هفت سالگی اطفال (پسر یا دختر) برای حضانت اولویت دارد و بعد از آن با پدر است که در صورت وجوداختلاف بین زوجین درحضانت به تشخیص دادگاه خواهد بود مگر مادر ازدواج کند که ….(شرح دربخش مربوط کلیک کنید) وکیل خانواده

 

فسخ نکاح:

موارد فسخ نکاح در مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۲۸ ق.م ذکر شده و در مورد ماده ۱۱۲۸ ق.م می­توان به حق فسخ نکاح برای طرفین اشاره نمود که مبنای عقد نکاح صفت خاص شرط شده بین طرفین بوده و بعد از عقد معلوم شود طرف فاقد وصف مقصود بوده است مثلاً…(شرح دربخش مربوط کلیک کنید) وکیل خانواده

ازدواج موقت

در عقد موقت زن حق نفقه ندارد مگر شرط شده باشد و ثبت ازدواج موقت الزامی نیست مگر زوجه باردار شده باشد یا طرفین توافق کرده باشند یا ضمن عقد نکاح ثبت آن شرط شده باشد (ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده ۹۱) همچنین زوجه در عقد موقت …(شرح دربخش مربوط کلیک کنید) وکیل خانواده

اثبات نسب:

دعاوی اثبات نسب باید به طرفیت پدر و مادر (خواندگان) مطرح گردد والا…(شرح دربخش مربوط کلیک کنید)

اثبات زوجیت..این دعوا معمولا درجایی مطرح میشود که رابطه زوجیت دائمی قبلا به ثبت نرسیده باشد ویادرازدواج موقت…(شرح دربخش مربوط کلیک کنید) وکیل خانواده                                                                                                                                                                                                                                                                                               طلاق  به  درخواست  زوجه..چنانچه زوجه باتقدیم دادخواست خواهان طلاق باشد ومردحاضربه طلاق همسرش نباشدزوجه دراین موارد (حصری نیست) میتواند درخواست طلاق کند…( جهت شرح دربخش مربوط کلیک کنید)

وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی رامین مهرآسا