فروش مال غیر طبق ماده واحده مربوط به  فروش مال غیر  اگر کسی مرتکب موارد مذکور در آن ماده شود در حکم کلاهبردار بوده و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری ارتشا اختلاس مصوب ۱۳۶۷ مجازات خواهد شد همچنین صاحب مال نیز اگر با اظهارنامه اطلاع ندهد مجرم است. در سرقت و کیف قاپی نیز مانند جرم فروش مال غیر یا  انتقال مال غیر و کلاهبرداری  رد مال مستلزم تقدیم دادخواست نیست و طبق قانون دادگاه کیفری سارق را به رد مال محکوم می­نماید.

طبق ماده (۱) قانون تشدید  مجازات مرتکبین کلاهبرداری اختلاس و ارتشاء مصوب ۱۳۶۷ اگر شخصی مرتکب یکی از موارد معنونه در این ماده بشود کلاهبردار بوده و طبق همین ماده مجازات می­شود و درجه مجازات تعزیری نیز طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی  مصوب ۹۲ از درجه چهاربوده ولی قابل تعلیق نیست .ضمناً طبق نص صریح قانون محکوم علیه مجرم کلاهبردار ملزم به رد مال به صاحب مال است و رد مال مستلزم تقدیم دادخواست نیست. درکلاهبرداری احراز مانور متقلبانه دربردن مال توسط دادگاه ضرورت داردواگر مالی برده نشود مرتکب میتواند به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم شود.در جرم فروش مال غیر  مانور متقلبانه مجرم محرز ومفروض است ماده واحده فروش مال غیر شامل انتقال مال غیر نیز میباشد مانند آنکه موجر عین مستاجره را به دونفر اجاره دهد جرم فروش مال غیر نیست بلکه انتقال مال غیر بوده ودر حکم کلاهبرداری خواهد بود انتقال منافع عین همان اجاره است که دراینجا به دونفر اجاره داده شده  ولی رهن ممکن است به ترتیب به دونفر داده شود زیرا رهن نه عین ونه منافع را منتقل نمیکند بلکه عین وثیقه طلب طلبکار قراردارد و اگر راهن طلب مرتهن را در سرسید نپردازد مرتهن میتواند عین مرهونه را فروخته وطلب خودرا وصول کند دراینجا اگر مرتهن دونفر باشد ترتیب وصول طلب رعایت میگردد. وکالت امور کیفری خانواده حقوقی ثبتی ثبت شرکتها ثبت تغییرات ثبت صورتجلسات ثبت علامت ثبت برند چک سفته اسنادتجاری جعل استفاده از سندمجعول کلاهبرداری فروش مال غیر رباخواری تصرف مالکیت طلاق بدرخواست زوجه طلاق توافقی مهریه نفقه حضانت اجرت المثل فسخ نکاح اثبات نسب اثبات مالکیت اثبات وقوع بیع فسخ قرارداد مبایعه نامه الزام به تنظیم سند اخذپایانکار صورتمجلس تفکیکی