اخذ ربا

اخذ ربا در جرم  ربا با عنایت به ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات اولاًربا دهنده وربا گیرنده هردو مجرمند و وجود قرارداد بین طرفین الزامی است والا موجب صدور قرار منع تعقیب در دادسرا می­شود مگر آنکه بواسطه اقرار  ربادهنده با جلب نظر کارشناس دادگستری وبررسی اسناد ومدارک اخذ ربا بدون قرار داد نیز قابل اثبات باشد ثانیاً ربادهنده و رباگیرنده هر دو مجرمند پس اگر ربادهنده بدون ارائه قرارداد فقط بعنوان شاکی از شخص به جرم ربا شکایت کند بدلیل عدم وجود قرارداد و درصورت عدم اثبات وعدم نظر مثبت کارشناس در اخذ ربا شخص ربا گیرنده میتواند تبرئه شود ولی  ربادهنده بواسطه اقرار خود در شکوائیه میتواندبه جرم ربا تحت تعقیب قرار گیرد.اثبات اخذ ربا معمولا بوسیله قراردادیا اخذ ربا اخذ چکها یا وجوه مازاد بر طلب میتواند باشد.معاملات پول با پول ربوی است یعنی اگر شخصی پول به دیگری بدهد ودرمقابل مازاد برآن درغیر از موارد قانونی دریافت کند معامله ربوی اخذ ربا خواهدبود .معاملات ربوی باطل ووجوه اخذ شده علاوه بر استرداد معادل آن بعنوان جزای نقدی به صندوق دولت باید واریز گردد.وکیل کیفری اخذ ربا  نزول خواری  جرم ربا ربادهنده ورباگیرنده   وکیل پایه یک دادگستری   وکیل پایه یک تهران  وکیل امور کیفری حقوقی ثبتی خانواده    الزام به انجام تعهد مالی وغیرمالی   الزام به تنظیم سند    مبایعه نامه   الزام به اخذ پایانکار    اخذصورتمجلس تفکیکی   وکالت امور خانواده   طلاق بدرخواست زوجه    طلاق توافقی   گواهی عدم امکان سازش    مهریه   حضانت   نفقه   فسخ نکاح    وکالت امور انحلال شرکت   ثبت شرکت   ثبت تغییرات   ثبت صورتجلسات   ثبت علامت   ثبت طرح صنعتی   ثبت برند   علائم تجاری ثبت افزایش سرمایه   ثبت کاهش سرمایه شرکتها ی    ثبت مسئولیت محدود وثبت شرکت سهامی خاص    چک سفته اسنادتجاری   توقیف اموال منقول وغیرمنقول    اخذمال بلاجهت    اخذمال نامشروع    کلاهبرداری   جعل استفاده از سندمجعول کیفری    چک بلامحل   چک حقوقی کیفری   مطالبه وجه    ورشکستگی   تخلیه    اجورمعوق سرقفلی   موجر مستاجر   فسخ بیع   فسخ اجاره    دعاوی فسخ واقاله    تایید فسخ قراردادمالی غیرمالی    خسارت تاخیرتادیه خسارات دادرسی    رهن هبه صلح بیع اجاره جعاله    قراردادمشارکت درساخت    قراردادمعاملات منقول وغیرمنقول