اجرت­المثل ایام زوجیت

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت طبق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی زوجه می­تواند اجرت­ المثل کارهایی را که شرعاً و قانونی بر عهده او نبوده و طبق دستور زوج آنها را انجام داده را مطالبه کند و اصل نیز بر عدم تبرع است لیکن زن باید دستور زوج را اثبات کند تا مستحق دریافت اجرت ­المثل باشداجرت المثل نیزسالیانه باتعیین دادگاه توسط کارشناس دادگستری تعیین میشودچنانچه طلاق بدرخواست زوج باشد دادگاه باید حقوق مالی زوجه را درحکم لحاظ کند از جمله اجرت المثل ایام زندگی مشترک را باجلب نظرکارشناس درحکم تعیین کند ویا درغیراینصورت  دادگاه میتواند نحله تعیین کند.وکالت دعاوی خانواده وکیل خانواده طلاق مهریه نفقه حضانت اطفال ملاقات فرزند دستورموقت تامین خواسته توقیف اموال منقول وغیرمنقول طلاق به درخواست زوجه طلاق توافقی صدورگواهی عدم امکان سازش اثبات نسب اثبات زوجیت فسخ نکاح شروط عقدنامه عقددائم انحلال نکاح تمکین تجویز ازدواج مجدد عدم تمکین نشوز اسقاط نفقه بذل ورجوع از بذل مهریه طلاق خلع طلاق مبارات طلاق رجعی عده ایام عده اجرت المثل ایام زوجیت  استردادجهیزیه استردادهدایا هبه اموال نامزدی ثبت طلاق خلع مبارات وکالت درطلاق  فسخ نکاح اجرت المثل ایام زوجیت نفقه زوجه نفقه فرزندان حضانت اولاد مشترک حقوق مالی زوجه مستثنیات دین حقوقی خانواده وکیل پایه یک دادگستری