ابطال رای داور

 • پنجشنبه - ۲۴ آبان ۱۳۹۷
 • ابطال رای داور دربعضی قراردادهای املاک نظیر مشارکت درساخت وپیش فروش یا حتی مبایعه نامه و اجاره متداول است که شخص یا اشخاصی بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب میشوند که طرفین ملزم خواهند شد جهت رسیدگی به اختلافات فی مابین درخصوص قرارداد به داوران مراجعه ...

  اثبات مالکیت

 • سه شنبه - ۲۲ آبان ۱۳۹۷
 • اثبات مالکیت اثبات مالکیت ملک اگر ملکی دراداره ثبت اسنادواملاک بصورت رسمی ثبت نشده باشد و سند رسمی نیز ندارد جهت حل اختلاف درمورد مالکیت املاک ثبت نشده خواهان مدعی مالکیت باید دادخواست اثبات مالکیت تقدیم دادگاه کند مالکیت اعم از اعیان ومنافع خواهد بود ...

  کلاهبرداری رایانه ای

 • پنجشنبه - ۱۲ مهر ۱۳۹۷
 • کلاهبرداری رایانه ای طبق قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 سرقت و کلاهبرداری رایانه ای به ترتیب عبارتند از هرکس بطور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید اگر عین داده ها دراختیار صاحب آن باشد به جزای نقدی محکوم خواهدشد واگر عین ...

  جعل رایانه ای

 • چهارشنبه - ۱۱ مهر ۱۳۹۷
 • جعل رایانه ای درقانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 درفصل جرائم علیه صحت وتمامیت داده ها وسامانه های رایانه ای ومخابراتی ذکر شده جعل رایانه ای هرکس بطور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل رایانه ای محسوب وبه حبس یاجزای نقدی یاهردو مجازات محکوم ...

  جرم رایانه ای

 • پنجشنبه - ۵ مهر ۱۳۹۷
 • جرم رایانه ای طبق قانون جرائم رایانه ایی مصوب 1388 جرائم ومجازاتها بصورت جرم رایانه ای شامل جرائم علیه محرمانگی داده ها وسامانه های رایانه ای ومخابراتی جرائم علیه صحت وتمامیت داده ها وسامانه های رایانه ای ومخابراتی مانند جعل رایانه ای جرم رایانه ای ...

  فرق طلاق فسخ نکاح

 • چهارشنبه - ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
 • فرق طلاق فسخ نکاح  طلاق وفسخ نکاح هردو عمل حقوقی یک جانبه وایقاع بوده وموجبات انحلال ازدواج است فسخ نکاح وطلاق نسبت به گذشته تاثیر ندارد وبه رابطه زناشویی ازتاریخ وقوع فسخ یاطلاق خاتمه میدهد نکاح باطل با قابل فسخ فرق دارد نکاح باطل اصولا ...

  استرداد وجه

 • سه شنبه - ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
 • استرداد وجه طبق ماده 265 قانون مدنی هرکس وجه یا مال به دیگری بدهد ظاهردر عدم تبرع است بنابراین اگر کسی مال یا وجه به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن  باشد میتواند  استرداد وجه  یا مال را بخواهد اما درتفسیر این ماده اختلاف بین ...

  ابطال ثبت شرکت

 • چهارشنبه - ۷ شهریور ۱۳۹۷
 • ابطال ثبت شرکت هرگاه درتشکیل شرکت مقررات قانونی رعایت نشود هرذینفع میتواند ابطال ثبت شرکت را بموجب دادخواست از دادگاه درخواست کند شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم وتسلیم شده باشد درشرکتنامه باید صراحتا ...

  ابطال ثبت صورتجلسات شرکت

 • پنجشنبه - ۱ شهریور ۱۳۹۷
 • ابطال ثبت صورتجلسات شرکت طبق ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت هرگاه مقررات قانونی درمورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یاتصمیماتی که توسط ارکان شرکت اتخاذ میگردد رعایت نشود هرذینفع اعم از سهامداران یاهیات مدیره یااشخاص ثالث متضرر میتواند حسب مورد بطلان شرکت ثبت ...

  مطالبه خسارت

 • سه شنبه - ۸ خرداد ۱۳۹۷
 • مطالبه خسارت مطالبه خسارت هرگاه درنتیجه عدم اجرای تعهدات خساراتی به متعهدله وارد شود اومیتواند به دادگاه مراجعه ودادخواست مطالبه خسارت راتقدیم وجبران خسارت را بخواهد تاخیر دراجرای تعهد خوداز مصادیق عدم اجرای تعهداست متعهدله هنگامی حق مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدرادارد که موعد ...

  فسخ معاملات

 • دوشنبه - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • فسخ معاملات به موجب اظهارنامه توسط صاحب حق فسخ معاملات به مشروط علیه اعلام شده ودادخواست تایید فسخ معاملات  باتوجه به شروط سه گانه ضمن عقدقراردادمعاملات که تخلف ازشروط مندرج ضمن معامله درسه حالت تخلف از شرط نتیجه وصفت وفعل قابل بررسی حقوقی است بایدبررسی ...

  ثبت تغییرات سرمایه

 • چهارشنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • ثبت تغییرات سرمایه شرکت باصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده انجام میگردد چه ثبت افزایش سرمایه شرکت وچه ثبت کاهش سرمایه شرکت باشد ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی را میتوان ازطریق صدور سهام جدید ویابالابردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد ومبلغ اسمی سهم یاازطریق پرداخت ...

  اقسام طلاق

 • سه شنبه - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اقسام طلاق به بائن رجعی وعدی تقسیم میگردد که همگی درفقه امامیه طلاق سنی (سنت )بوده و مشروع ومجاز میباشد برخلاف طلاق بدعی (بدعت) که نامشروع وحرام است طلاقهای حرام مانند طلاق در حال حیض یانفاس وطلاق درطهر مواقعه وطلاق سه گانه که رجوعی بین ...

  اسناد اراضی

 • سه شنبه - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اسناد اراضی شهری طبق قانون زمین شهری مصوب 1366وقانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن مصوب 1365 اراضی شهری زمینهایی است که درمحدوده قانونی شهرها وحریم آنها قرارگرفته است اراضی بطورکلی سه نوع شامل موات یعنی زمینهایی که سابقه عمران واحیاء نداشته باشد اراضی ...